Produkt

Bileta dine får langt større verdi i form av eit album eller ei innramming, ikkje berre for deg, men også for dei som kjem etter deg. Eg vil gjerne hjelpe deg å få bileta dine opp på veggen eller hylla.

Du kan no bestille produkt hos meg, laga for å vare i generasjonar.

Handlaga kvalitetsprodukt. Made in Norway.

Digitale filer

"DET VAR VELDIG DYRT!" - eit lite hjartesukk.

Altfor mange bilete ligg gøymt, og ofte gløymt, på harddiskar. Desse harddiskane kræsjar, nettskyer feilar, menneske gløymer, slettar og mister. Ikkje sjeldan blir eg kontakta av tidlegare kundar som har mista filene sine..


Då eg var lita, var framkalla bilete det kjekkeste som kom i posten. Og alle bilete me tok, hadde me i papir. Me sette dei i album, ramma dei inn, og hang dei opp på veggen. Negativene tok me godt vare på, i tilfelle me ville framkalla eller forstørre bileta på nytt.


Dei digitale filene er både bilete og negativet i den morderne teknologien, fotografen eig desse, og dei er hovudgrunnlaget for all inntekt.

Me kan ikkje gje dei bort om me ynskjer å drive lønnsomt foretak.


WEB-FILER TIL SMÅ PRINT

For at du likevel skal kunne sjå, og vise fram, bileta dine på ein skjerm inkluderer eg små, digitale filer (web-filer) av bileta du velger i produkt. Kjøper du eit album, får du altså små digitale filer av alle bileta i albumet. Web-filer eignar seg til småptrint som takkekort, invitasjonar, eller i ei samansetning av fleire små bilete i ein kalender for å nemne noko.

Web-filer eignar seg ikkje til større print som skal vise att på veggen.PRISAR PÅ HØGOPPLØYSLEGE FILER

til stort print

5 stk: 5000,- (minstebestilling)

Ytterlege biletfiler: 750,- per stk

Heile galleriet: 9000,-