Konfirmant

1500,- (kun fotografering)

Konfirmasjonsfotografering gjer me før eller i etterkant konfirmasjonsdagen, alt etter kva som passar dykk best. Sjølv med utsette konfirmasjonar kan jo fotograferinga vere grei å ha unnagjort!

Fotografering


Studioet mitt er stort sett ute i det fri. Eg kan komme til ein stad de har tilknytning til, om ikkje har eg fleire fine forslag.

Fotograferinga tek rundt ein time.

Pris for fotografering er 1500,-, (faktura i etterkant).

Det fylgjer ingen digitale filer eller produkt med i denne prisen.

Gjennomsyn


De får tilgong til bileta i eit personleg online-galleri per e-post. Her velger de ut favorittar til bestilling av dei produkta de måtte ynskje.

De får også tilsendt forslag på album, dette kan de vidare vera med å forme sjølv, eller takke nei til.


Bestilling


De bestiller produkt av dei bileta de ynskjer. Dette er kvalitetsprodukt frå dei beste print-labane i landet, og utlandet. Eg tek med nokre demoprodukt på fotograferinga, du kan lese om fleire under Produkt i menyen.

Det fylgjer med web-filer av bileta de kjøper produkter av, kjekke til mobilgalleriet og store nok til å bestille takkekort/julekort av.

De bestiller per epost.

Kanskje du også lurar på dette:

"Kva tid bestiller ein fotografering?"

Me finn tid til fotograferinga i førekant, eller i etterkant, av konfirmasjonsdagen. Sjølve dagen har de meir enn nok anna å tenke på. Datoen din vert difor ikkje oppteken, så uansett kva tid du tek kontakt skal me nok ordne tid. Når det er sagt er det greit å gje ein lyd så snart du veit du ynskjer fotografering for best mogleg planlegging.

"Skal foreldre vera med?"

Det er heilt opp til dykk, men erfaring tilseier at ungdommen som regel klarar seg heilt fint utan foreldre under fotograferinga ; )
Har de særskilde ynskjer er det berre å gje beskjed på førehand.

Kan me ha med klesskift?

Om de ynskjer fotografering i både finstasen og kvardagsklede er det ingen problem.
Gje ein lyd om det på førehand så me kan legge det inn i tida.