Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringa gjeld for Misje Foto sine nettstader.

Misje Foto er behandlingsansvarleg for personopplysningar som vert samla

inn på nettsidene: www.misjefoto.com


Personopplysninger som vert behandla

Misje Foto samlar ikkje inn personopplysningar som personnummer, eller opplysningar om personlege betalingskort.


Døme på informasjon som vert innhenta:

  • E-postadresse
  • Fullt namn og adresse
  • Firmanamn


Korleis informasjon vert innhenta

Misje Foto samlar inn opplysningar gjennom skjemaer på mine nettsider. Det er frivillig å oppgje denne informasjonen. Dersom du velgjer å ikkje oppgje personopplysningane, kan Misje Foto vera forhindra frå å gje deg tilgong til produktet eller tjenesta.


Døme på skjema:

  • Innhenting av fakturainformasjon.


Formålet med informasjonen som vert innhenta:

• For å kunne sende relevant informasjon

Misje Foto opprettar profilar på bakgrunn av informasjonen som vert henta inn, for å kunne tilby deg dei mest relevante produkta og yte god service. Profilene vert basert kun på informasjon som du frivillig gjev, me hentar ikkje inn informasjon for dette formålet frå tredjepartar.


Korleis vert informasjonen lagra?

Informasjon vert innhenta gjennom skjema www.misjefoto.com og via epost og vert lagra i godkjend CRM-system (Studio Ninja), bilete vert lagra i Dropbox, samt i ein begrensa periode i biletgalleriet Pic-Time.


Korleis vert opplysningane sletta?

Informasjon vert sletta på oppfordring ved å kontakte post@misjefoto.com


Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningane vert ikkje delt med utenforstående tredjepartar, men Misje Foto kan bruke underleverandørar til å levere heile eller delar av nettsida eller anna profildesign. Slike underleverandørar kan behandle personopplysninger på vegne av Misje Foto.


Samtykke

Ved påmelding til å motta nyhetsbrev eller anna relevant informasjon på e-post samtykker du til at me kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert frå deg, inntil samtykket vert trekt tilbake.


Rettar

Som brukar av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningane som me behandler om deg, og korleis de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensningar i behandlinga av personopplysningar i henhold til personopplysningslovs.

Der behandlinga av personopplysningar er basert på samtykke, kan du til eikvar tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du meinar at Misje Foto ikkje har overholdt dine rettar i henhold til personopplysningslovs, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheita. Dette gjer du ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.


Kontaktinformasjon

Ingrid Kvernenes Misje // Misje Foto

post@misjefoto.com