Vis fram bileta dine

Prisen på fotografering er 1700,- (eks. bryllup), ingen bilete fylgjer med i denne prisen.

Minnene dykkar må ut av si digitale form!

Dei får langt større verdi som album eller eit veggbilete - både for deg, dei rundt deg, og ikkje minst for dei som kjem etter deg.

Albuma er handlaga, og i same biletkvalitet som dei du rammar inn og heng på veggen.

Doble takkekort

med konvolutt


Startpris for 15 stk: 1500,-

Deretter 35,- per kort


Digitalprint på papir

Digitale filer


Då eg var yngre, var framkalla bilete det kjekkaste eg fekk i posten. Alle bileta me tok, hadde me i papir. Me sette dei i album, ramma dei inn, og hang dei opp på veggen. Negativa tok me godt vare på, i plastlommer, oppi boksar med lokk, i tilfelle me ville sende dei inn til framkalling eller forstørring på nytt.


I den moderne, digitale teknologien er den digitale fila både bilete og negativet, fotografen eig desse, og dei er grunnlaget for all inntekt. Når du kjøper ei brus, får du ikkje med heile brusmaskinen på kjøpet så du kan lage din eigen i all ettertid ; )


WEB-FILER TIL SMÅ PRINT

For at du likevel skal kunne sjå, og vise fram, bileta dine på ein skjerm kan du kjøpe små, digitale filer (web-filer) av bileta du velger i produkt for 1500,-. Kjøper du eit album, kan du altså kjøpe dei same bileta i små digitale filer. Web-filer eignar seg til småptrint som takkekort, invitasjonar, eller i ei samansetning av fleire små bilete i ein kalender for å nemne noko.

Web-filer vert kun solgt som eit tillegg til produkt du allereie har valt.

Web-filer eignar seg ikkje til større print som skal vise att på veggen.PRISAr på HØGOPPLØYSLEGE FILER

til stort print


5 høgoppløyste digitale filer 5200 kr

10 høgoppløyste digitale filer 6100 kr

15 høgoppløyste digitale filer 7000 kr

20 høgoppløyste digitale filer 7900 kr

25 høgoppløyste digitale filer 8900 kr

30 høgoppløyste digitale filer 9900 kr


Ytterlege biletfiler: 350,- per stk


Ved kjøp digitale filer under 5 stk er prisen 1500,- per stk.(Selger ikkje enkeltfiler fra storfamiliefotografering, og andre samanslåtte fotograferingar)

Pakkane kan ikkje kobinerast med filer fra tidlegare fotograferingar.


LAGRING / OPPBEVARING

Du har sjølv ansvar for lagring av kjøpte biletfiler. Mister du filene dine, kan eg hente dei fram fra arkivet og lasta dei opp att for 1000,-