Ingrid Kvernenes Misje

*fotografen

Utdanna faglærer i kunst og handverk frå OsloMet, eit fag som overlappar fotofaget på mange områder. Vidare har eg gjennom fleire år investert i kursing og workshops hos fleire store norske og internasjonale fotografar, har også teoretisk eksamen i fotofaget.

Største del av veka er eg barneskulelærar. Resten av tida fyller eg med min eigen familie, og med fotografering - difor blir avtalen din enten på ettermiddagen eller i helga.

Medlem NFF sidan 2018