Produkt

Bileta dine får langt større verdi i form av eit album eller ei innramming, ikkje berre for deg, men også for dei som kjem etter deg. Eg vil gjerne hjelpe deg å få bileta dine opp på veggen eller hylla.

Du kan no bestille produkt hos meg, laga for å vare i generasjonar.

Handlaga kvalitetsprodukt. Made in Norway.

Doble takkekort

med konvolutt


Startpris for 20 stk: 1400,-

Deretter 45,- per kort


Digitalprint

Halvmatt trykk

Digitale filer


"DET VAR VELDIG DYRT!" - eit lite hjartesukk.


Då eg var lita, var framkalla bilete det kjekkeste som kom i posten. Og alle bilete me tok, hadde me i papir. Me sette dei i album, ramma dei inn, og hang dei opp på veggen. Negativa tok me godt vare på, i plastlommer, oppi boksar med lokk, i tilfelle me ville sende dei inn til framkalling eller forstørring på nytt.


Den digitale fila er både bilete og negativet i den moderne teknologien, fotografen eig desse, og dei er hovudgrunnlaget for all inntekt.

Me kan ikkje gje dei bort om me ynskjer å drive lønnsomt foretak.


WEB-FILER TIL SMÅ PRINT

For at du likevel skal kunne sjå, og vise fram, bileta dine på ein skjerm inkluderer eg små, digitale filer (web-filer) av bileta du velger i produkt. Kjøper du eit album, får du altså små digitale filer av alle bileta i albumet. Web-filer eignar seg til småptrint som takkekort, invitasjonar, eller i ei samansetning av fleire små bilete i ein kalender for å nemne noko.

Web-filer eignar seg ikkje til større print som skal vise att på veggen.PRISAr på HØGOPPLØYSLEGE FILER

til stort print

5 stk første: 5000,- (minstebestilling)

Ytterlege biletfiler: 750,- per stk

25 stk: 9900,-